Bestuur

Willem, de voorzitter stelt zich voor…

Geboren in 1948 aan de Hoge Rijndijk en woont hier nog steeds.  Afgestudeerd aan de LTS met als specialiteit timmeren. Scheepstimmeren, oftewel bootjes bouwen had mijn grote liefde, daar heb ik mij in bekwaamd om verder te gaan in de jachtbouw.

In 1969 ben ik mijn bedrijf begonnen : Jachtbouw Tijssen, samen met Els, die het kantoor en de winkel voor haar rekening nam.

In 1970 zijn we getrouwd. 2 dochters hebben we gekregen; Lisbeth en Margot. Die 2 dochters hebben ieder ook weer 2 dochters gekregen. Dus ben ik inmiddels in het rijke bezit van 7 vrouwen..

Mijn hobbies: zeilen (voor wie het leuk vindt, zie www.elsatijssen.nl), schaatsen en skiën en fietsen. Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan bij de watersportgebonden bedrijven van de ZuidHollandse plassen en de HISWA.

Sporten vind ik heel belangrijk en dat doe ik ook graag.

Penningmeester MBvO Zoeterwoude:

Hennie van der Ven,  geboren te Deventer 24 april 1945. Gehuwd en samen samen hebben we nu een dochter – schoonzoon en twee kleinzonen. Opgegroeid te Deventer in het prachtige Salland , gelegen aan de IJssel. Van huis uit dus een echte “Deventer Stokvis ” Altijd gewerkt in de Financiele Sector bij diverse grote – en kleine bedrijven. Sinds 1977 woonachtig in Zoeterwoude. Vanaf mijn jeugd veel aan sport gedaan – voetballen – tennissen – en zwemmen waren mijn grote favorieten. Door drukke werkzaamheden een aantal jaren niets aan sport gedaan , totdat mijn vrouw en ik kennis maakten met de Galm. Sinds de oprichting van de de “Galm ” samen lid. Toen er binnen het bestuur van de MBVO een aantal wisselingen plaats vonden heb ik mij bereid verklaard de functie van “Penningmeester” op me te nemen. Doe het sinds 2010 met plezier. Hoop dat onze Vereniging nog een een groot aantal jaren mag voortbestaan en wens onze leden veel plezier bij de verschillende sport -onderdelen.

Over de secretaris

Toen ik in 1979 afgestudeerd was en wij woonruimte zochten, ging onze voorkeur uit naar een rustig  plekje buiten de stadse kernen. Dat werd Zoeterwoude. Nu na bijna 35 jaren wonen we hier nog steeds met veel genoegen. In de loop der jaren zijn we ons als vanzelf  wat meer  bezig gaan houden met het dorpse leven. In de periode dat ik in het bestuur van de toenmalige muziekschool zat, kwam ik in aanraking met de enorme hoeveelheid verenigingen, in ons relatief kleine dorp. En voornamelijk ‘gedragen’ door vrijwilligers. Dat geldt ook voor de MBvO. In 2010 kwam Willem, de voorzitter, langs met de vraag of ik secretaris wilde zijn. Daar zei ik in principe geen nee op, hoewel ik nou ook weer niet stond te springen. Want het schept wel verplichtingen. Maar goed, ondertussen zat ik wat flexibeler in mijn tijd.

In de loop van haar bestaan heeft de sfeer van de vereniging een wat ander karakter gekregen. Dit kun je ook lezen in de “historie’; voorheen liepen en zaten de bestuurders en leden door elkaar om te overleggen en uitjes te organiseren. Nu staan de organisatorische zaken wat meer apart  van het sporten.  Dus sport ik onbekommerd mee tijdens de lessen en word ik niet tegelijkertijd  ‘belast’ met bestuurlijke zaken.
Als bestuur proberen we wat zakelijker te werken en vooral op de achtergrond om de continuïteit van de vereniging te bevorderen; welke nieuwe activiteiten gaan we doen, hoe voorzien we in de vacature, welke contacten zijn er gewenst, hoe gaat het met de subsidie, hoever zijn we met de website en de p.r., zijn enkele van de vragen die ons als bestuur bezig houdt. Daar hoeven de sporters niet mee lastig gevallen worden. Die zorgen vooral, samen met de instructeurs, voor de enthousiaste sfeer, waarin het prettig bewegen is.

Ik ben geen sporter ‘van huis uit’. We hebben in het begin van ons woonverblijf in Zoeterwoude weliswaar een jaartje badminton gespeeld. Heel leuk, maar we kwamen teveel in gewicht aan; na elke les (‘s avonds) werd de ontstane lekkere trek op royale wijze bevredigd.  Ik houd me behalve met mijn werkzaamheden in mijn psychologische praktijk,  bezig met een kleine doch even dappere wijnimport.

Ondertussen ben ik er wel van overtuigd dat het belang van bewegen op onze leeftijd onmiskenbaar groot is. De seniorensport heeft  gelukkig  ook de aandacht van de Gemeente. Zij krijgt binnenkort (per 1 januari 2015) de directe verantwoordelijkheid voor de ouderenzorg. Dat brengt wellicht nieuwe perspectieven voor de seniorensport met zich mee. We zullen zien. Wij zorgen dat we er klaar voor zijn.

%d bloggers liken dit: