Koersbal

Groep Koersbal

Koersbal is een soort indoor Jeu de Boule. Het is zeer geschikt voor senioren die naast rustig bewegen ook van een klein beetje wedstrijdspanning houden. De naam is ontleend aan de boogvormige lijn (koers) die de ballen volgen. Het zwaartepunt van de ballen ligt namelijk uit het midden.

Bijdrage: € 110,- voor 44 weken x 2 uren.
Wilt u meer weten over (gedeeltelijke) vergoeding van uw contributie, ga dan naar de pagina Vergoeding lesgeld.

Speltijd: 9.30 – 11.30 uur (met koffiepauze) in de Eendenkooi.

Voor informatie bel of mail onze secretaris,
tel. 071 523 83 59 / 06 514 259 96 / secretaris@mbvo-zoeterwoude.nl

Locatie

De Eendenkooi

Kooikersplein 1, 2382 EG  Zoeterwoude

071 589 64 78

Wat is koersbal?

Koersbal – ook wel bowls genoemd – is een sport waarbij het de bedoeling is dat een speler of team zijn ballen (bowls) zo dicht mogelijk bij een ‘doel’bal (jack) weet te plaatsen. Voor elke bowl die dichter bij de jack ligt dan die van de tegenstander, krijgt men een punt. Er wordt gespeeld in teams van 4 personen (Fours), van 3 personen (Triples), van 2 personen (Pairs) en van 1 persoon (Single). Het fysieke element dat vooral aan bod komt is de verfijning van de oog-hand coördinatie.

Het materiaal: een mat van 8 x 2 meter, 4 zwarte en 4 gele koersballen, een jack (witte bal) en een meetlint. De bal is niet helemaal rond, waardoor deze bij het afremmen een curve (bocht) maakt.

%d bloggers liken dit: