Vergoeding

Zorg en Zekerheid

Voor leden van de MBvO-Zoeterwoude gelden de volgende vergoedingen op het jaarlijkse lesgeld door ziektekostenverzekeraar Zorg & Zekerheid (2024);
AV-Standaard: 50% van het bedrag van het lesgeld tot maximaal €115,00

AV-Top: 75% van het bedrag van het lesgeld tot maximaal €150,00

https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/preventieve-cursussen
Voor de overige polissen: geen vergoeding

Zilveren Kruis

Meer Bewegen voor Ouderen
Vergoeding 2024

Wilt u meer bewegen? Bij Zilveren Kruis krijgt u een vergoeding voor een programma Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). MBvO-activiteiten worden uitgevoerd op een binnenlocatie, zoals een zorgcentrum, sportschool of zwembad.

Informeer bij uw zorgverzekering

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/bewegen-voor-ouderen

Het bedrag van het lesgeld is te declareren met behulp van de MBvO-Zoeterwoude factuur.

Meld U a.u.b. indien er bij andere zorgverzekeraars een vergoeding mogelijk is.